دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022917
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

هفته چهاردهم(اول برگشت)       چهارشنبه ۱۱/۱۰/۸۷

بیم مازندران - فولاد ارومیه
پیکان تهران - شهرداری همدان
گل گهر سیرجان - سایپا تهران
بانک صادرات ایران - پادیسان گنبد 
برق کرمان - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - پتروشیمی بندر امام 
ارتعاشات صنعتی - دانشگاه آزاد تهران


* هفته پانزدهم(دوم برگشت)       شنبه ۲۱/۱۰/۸۷

شهرداری همدان - بیم مازندران
پتروشیمی بندر امام - فولاد ارومیه
سایپا تهران - داماش گیلان
بانک صادرات ایران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - پیکان تهران
پادیسان گنبد - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - برق کرمان


* هفته شانزدهم(سوم برگشت)     چهارشنبه ۲۵/۱۰/۸۷

بیم مازندران - پتروشیمی بندر امام
شهرداری همدان - گل گهر سیرجان
فولاد ارومیه - پادیسان گنبد
برق کرمان - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پیکان تهران
دانشگاه آزاد تهران - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - سایپا تهران


* هفته هفدهم(چهارم برگشت)      یکشنبه ۲۹/۱۰/۸۷

گل گهر سیرجان - بیم مازندران
پادیسان گنبد - پتروشیمی بندر امام
داماش گیلان - شهرداری همدان
سنگ آهن بافق - برق کرمان
فولاد ارومیه - دانشگاه آزاد تهران
بانک صادرات ایران - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - پیکان تهران


* هفته هجدهم(پنجم برگشت)      چهارشنبه ۲/۱۱/۸۷ 

بیم مازندران - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - داماش گیلان
سایپا تهران - سنگ آهن بافق
برق کرمان - فولاد ارومیه 
دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندر امام
بانک صادرات ایران - پیکان تهران 
شهرداری همدان - ارتعاشات صنعتی


* هفته نوزدهم(ششم برگشت)        چهارشنبه ۹/۱۱/۸۷

داماش گیلان - بیم مازندران 
پتروشیمی بندر امام - برق کرمان 
شهرداری همدان - بانک صادرات ایران
پیکان تهران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - دانشگاه آزاد تهران
فولاد ارومیه - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - گل گهر سیرجان


* هفته بیستم(هفتم برگشت)         یکشنبه ۱۳/۱۱/۸۷

بیم مازندران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - بانک صادرات ایران
سنگ آهن بافق - شهرداری همدان 
سایپا تهران - پتروشیمی بندر امام
برق کرمان - پادیسان گنبد
فولاد ارومیه - پیکان تهران
برق کرمان - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و یکم(هشتم برگشت)         چهارشنبه ۱۶/۱۱/۸۷

بیم مازندران - ارتعاشات صنعتی تهران
بانک صادرات ایران - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - گل گهر سیرجان
شهرداری همدان - فولاد ارومیه
دانشگاه آزاد - برق کرمان
پیکان تهران - پتروشیمی بندر امام
پادیسان گنبد - سایپا تهران


* هفته بیست و دوم(نهم برگشت)

برق کرمان - بیم مازندران
داماش گیلان - سنگ آهن بافق
فولاد ارومیه - گل گهر سیرجان
پتروشیمی بندر امام - شهرداری همدان
پادیسان گنبد - پیکان تهران
سایپا تهران - دانشگاه آزاد تهران
ارتعاشات صنعتی - بانک صادرات ایران


* هفته بیست و سوم(دهم برگشت)

بیم مازندران - بانک صادرات مشهد
سایپا تهران - برق کرمان
فولاد ارومیه - داماش گیلان 
شهرداری همدان - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد تهران - پیکان تهران
سنگ آهن بافق - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و چهارم(یازدهم برگشت)

بیم مازندران - سایپا تهران
پتروشیمی بندر امام - داماش گیلان
دانشگاه آزاد تهران - شهرداری همدان 
برق کرمان - پیکان تهران 
بانک صادرات ایران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - گل گهر سیرجان
ارتعاشات صنعتی - فولاد ارومیه


* هفته بیست و پنجم(دوازدهم برگشت)

پیکان تهران - بیم مازندران 
سنگ آهن بافق - فولاد ارومیه
پتروشیمی بندر امام - بانک صادرات ایران
گل گهر سیرجان - برق کرمان 
سایپا تهران - شهرداری همدان
داماش گیلان - دانشگاه آزاد تهران
پادیسان گنبد - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و ششم و پایانی(سیزدهم برگشت)

بیم مازندران - سنگ آهن بافق
شهرداری همدان - برق کرمان
فولاد ارومیه - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پادیسان گنبد
دانشگاه آزاد تهران - گل گهر سیرجان
سایپا تهران - پیکان تهران
ارتعاشات صنعتی - پتروشیمی بندر امام

جمعه بیست و هفتم 10 1387
برنامه کامل دور برگشت رقابت های لیگ برتر بسکتبال

 

 

هفته اول(دور برگشت) :
دوشنبه ۷ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - آرارات تهران
تراکتورسازی کردستان - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - ذوب آهن اصفهان
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - مهرام تهران
*** در هفته اول تیم لوله as شیراز استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۰ - بهمن - ۸۷

پتروشیمی بندرامام - بیم مازندران
صبای مهر - دانشگاه آزاد تهران
 آرارات تهران - ذوب آهن اصفهان
لوله as شیراز - تراکتورسازی سنندج
مهرام تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - شهرداری گرگان
*** در هفته دوم تیم هیئت بسکتبال خراسان رضوی استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سوم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۴ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - صبا مهر تهران
دانشگاه آزاد تهران - لوله as شیراز
آرارات تهران - مهرام تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال شهرکرد
پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان
*** در هفته سوم تیم تراکتورسازی سنندج استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته چهارم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۷ - بهمن - ۸۷

لوله as شیراز - بیم مازندران
مهرام تهران - هیئت بسکتبال شهرکرد
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - آرارات تهران
تراکتورسازی سنندج - دانشگاه آزاد تهران
شهرداری گرگان - صبای مهر
ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام
*** در هفته چهارم تیم هیئت بسکتبال لنگرود استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته پنجم(دور برگشت) :
دوشنبه ۲۱ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - تراکتورسازی سنندج
آرارات تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
لوله as شیراز - شهرداری گرگان
پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران
صبای مهر - ذوب آهن اصفهان
*** در هفته پنجم تیم دانشگاه آزاد تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته ششم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۴ - بهمن - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - بیم مازندران
مهرام تهران - صبای مهر
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - تراکتورسازی سنندج
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - پتروشیمی بندرامام
ذوب آهن اصفهان - لوله as شیراز
*** در هفته ششم تیم آرارات تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هفتم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱ - اسفند - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان
لوله as شیراز - مهرام تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی سنندج - ذوب آهن اصفهان
صبا مهر تهران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته هفتم تیم بیم مازندران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هشتم(دور برگشت) :
دوشنبه ۵ - اسفند - ۸۷

شهرداری گرگان - بیم مازندران
مهرام تهران - تراکتورسازی سنندج
پتروشیمی بندرامام - آرارات تهران
ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - لوله as شیراز
*** در هفته هشتم تیم هیئت بسکتبال شهرکرد استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته نهم(دور برگشت) :
جمعه ۹ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - ذوب آهن اصفهان
دانشگاه آزاد تهران - مهرام تهران
صبا مهر تهران - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال شهرکرد
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی کردستان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته نهم تیم شهرداری گرگان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۲ - اسفند - ۸۷

مهرام تهران - بیم مازندران
آرارات تهران - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - دانشگاه آزاد تهران
ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دهم تیم پتروشیمی بندرامام استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته یازدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۵ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
شهرداری گرگان - مهرام تهران
دانشگاه آزاد تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
صبا مهر تهران - پتروشیمی بندرامام
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد
تراکتورسازی سنندج - آرارات تهران
*** در هفته یازدهم تیم ذوب آهن اصفهان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوازدهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۹ - اسفند - ۸۷

هیئت بسکتبال لنگرود - بیم مازندران
آرارات تهران - دانشگاه آزاد تهران
مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی بندرامام - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دوازدهم تیم صبای مهر استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سیزدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۲ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - آرارات تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - دانشگاه آزاد تهران
صبا مهر تهران - لوله as شیراز
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
تراکتورسازی کردستان - پتروشیمی بندرامام
شهرداری گرگان - هیئت بسکتبال لنگرود
*** در هفته سیزدهم تیم مهرام تهران استراحت دارد.

جمعه بیست و هفتم 10 1387
X